Wat zijn blessures

Wat zijn sportblessures en wat zijn de gevolgen?

Sport kan leiden tot diverse vormen van letsel

Sport kan leiden tot diverse vormen van letsel, zoals hersenletsels, botbreuken en verstuikingen of verzwikkingen (distorsies). Sportblessures zijn het gevolg van sport, waarbij sport gedefinieerd is als een lichamelijke activiteit die spelend wordt uitgevoerd, en waarbij aan de prestatie bijzondere waarde wordt gehecht. Men kan een onderscheid maken tussen sportbeoefening in georganiseerd verband, zoals wedstrijdsport en recreatiesport bij een vereniging, en sportbeoefening in ongeorganiseerd verband, zoals sportieve recreatie. Ook letsel opgelopen tijdens bewegingsonderwijs op scholen wordt tot de sportblessures gerekend.

Meeste sportblessures ontstaan acuut

Driekwart van de medisch behandelde sportblessures (1,4 miljoen per jaar) ontstaat plotseling, bijvoorbeeld als gevolg van een val, botsing met een tegenstander of plotseling hoge belasting. Voorbeelden van de blessures waar het dan om gaat zijn botbreuken, distorsies, spierscheuringen of het scheuren van een knieband. De overige blessures ontstaan geleidelijk. Hierbij gaat het meestal om blessures als gevolg van overbelasting. Deze blessures vertonen vaak een terugkerend patroon. Vooral bij sporten waarbij dezelfde bewegingen vaak worden herhaald, komen (chronische) overbelastingsblessures veel voor. Een voorbeeld van een dergelijke blessure is een tennisarm.

Sportblessures kunnen leiden tot blijvende beperkingen

Van de sporters met een acute blessure houdt 5,6% blijvende beperkingen aan de blessure over. Als slachtoffers zelf moeten oordelen, zegt 6% van degenen met een acute blessure blijvende beperkingen over te houden, en 14% van degenen met een blessure die geleidelijk is ontstaan (Lanting & Hoeymans, 2008).

Voor een beschrijving van de methoden om blijvend letsel vast te stellen, zie: Meetmethoden blijvende beperkingen letsels.

Ziektelast sportblessures relatief laag

Ondanks het veelvuldig optreden van sportblessures, staat de ziektelast van blessures als gevolg van sporten niet hoog in de rangordelijst naar ziektelast. Dat komt voornamelijk omdat er heel weinig mensen overlijden door sport (zie ook: De ziektelast van letsels door ongevallen). De ziektelast van sportblessures, uitgedrukt in DALY’s, is bij mannen hoger dan bij vrouwen. De ziektelast van sportblessures maakt voor mannen en vrouwen respectievelijk 0,8 en 0,5% uit van de totale ziektelast van ziekten en aandoeningen.