Sportmassage

Sportmassage lijkt wel alleen voor (semi-)professionele en amateur-sporters bedoeld maar kan feitelijk aan iedereen
gegeven worden. Ook mensen met klachten die niet bij de fysiotherapeut terechtkunnen, of al het maximale aantal
behandelingen heeft ondergaan maar ook bijvoorbeeld rug-, nek of schouderklachten, vaak door een verkeerde
werkhouding dan wel intensief computergebruik, kunnen aanleiding zijn om een sportmassage te ondergaan.

Een goede massage kan lichamelijke klachten verminderen dan wel voorkomen. Het bevordert het herstel, voorkomt
(sport)blessures en het draagt bij tot een meer effectieve training en een betere sportprestatie.

Specifiek is er de sportmassage in combinatie met blessurepreventie waarbij sporters begeleid kunnen worden voor,
tijdens en na het sporten. Zo kunnen er preventieve maatregelen genomen worden die het ontstaan van blessures
verminderen of blessures voorkomen. Tevens kan de sporter na het krijgen van een blessure behandeld worden zodat hij
of zij spoedig en op verantwoorde wijze de sportuitoefening kan hervatten.

Specifiek voor sporters:

Sportmassage kan op vier momenten toegepast worden:

· één of enkele dagen na een training of wedstrijd

· voorafgaand aan een sportieve activiteit, waarbij dit onderdeel van de warming-up is

· tussendoor, bijvoorbeeld tijdens een toernooi of estafette

· direct, als onderdeel van de cooling-down, of binnen enkele uren na een sportieve activiteit

Vóór het leveren van een prestatie moet het lichaam in de “prestatiestand” gebracht worden. Dit doe je door middel
van een warming-up. Een sportmassage kan een warming-up niet vervangen, maar er wel een onderdeel van zijn. De
spieren moeten onder meer op de juiste spierspanning worden gebracht en beter doorbloed worden. Deels kan dit met
behulp van een sportmassage. Een voorbereidende sportmassage kan door sporters, naast de fysieke voorbereiding, ook
gebruikt worden om zich mentaal voor te bereiden op de te leveren sportieve prestatie.

Door training en het leveren van sportieve prestaties loopt het lichaam schade op. Spieren spannen zich tijdens het
leveren van prestaties aan, ze leveren kort- of langdurig kracht en ze zijn onderhevig aan rek. Het band- en
peesapparaat geleidt bewegingen en vangt krachten op. Met sportmassage wordt het lichaam geholpen bij het herstel
zodat het steeds beter kan presteren.

Na de sportieve activiteit is het doel van de sportmassage tegengesteld: de spieren moeten dan weer tot ontspanning
gebracht worden. De sportmasseur past handgrepen, tempo en dosering van de sportmassage toe afhankelijk van het
doel en de toestand van de spieren.

Het belangrijkste effect is afname van de spierspanning. Hierdoor zal de doorbloeding van het lichaam toenemen en
bouwstoffen kunnen aangevoerd worden. Vochtophoping als gevolg van spierschade zal beter afgevoerd kunnen
worden.

Training en het leveren van sportieve prestaties zijn een voordurende belasting voor het lichaam. Een eenmalige
sportmassage kan heel prettig zijn, maar heeft slechts een zeer beperkt effect. Afhankelijk van je mogelijkheden is het
aan te raden om je minimaal één keer per twee weken te laten masseren.

Een goede masseur beschikt over ‘Fingerspitzengefühl’, dat zelfs zo ontwikkeld kan zijn dat deze in staat is om aan de
hand van de toestand van het spierweefsel de vorm van de sporter op dat moment vast te stellen. Zo is het zelfs
mogelijk dat een masseur aan de tonus (spanning in de spier), in combinatie met andere symptomen, een
overtrainingstoestand op het spoor komt. Mede door massages kan een toestand van overtraining voorkomen worden.
Voeg daarbij de gunstige invloed van massage op de prestaties, dan zal het belang van massage duidelijk zijn.

Voorts wordt het tot de taak van de sportmasseur gerekend om sporters met raad en daad terzijde te staan met
adviezen over voeding, trainingsaanpak en verzorging van het lichaam. Behalve massages, uitgevoerd voor de training
of wedstrijd, zal de sportmasseur juist ook na de training en/of wedstrijd kunnen masseren. Hiermee kan spierstijfheid
verminderd of zelfs voorkomen worden. Naarmate de trainingen frequenter worden zal de noodzaak tot massage
toenemen, omdat het lichaam minder tijd gegund wordt om te herstellen. Massage kan in dergelijke gevallen het
herstelproces versnellen en ondersteunen.